چهارشنبه, 10 دی 1399 ساعت 21:53

مهم ترین ظرفیت مغفول مانده در افزایش درآمد بیمارستان‌ها

مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهم‌ترین ظرفیت مغفول مانده در افزایش درآمد بیمارستان‌ها را استفاده از ظرفیت بیمه‌های تکمیلی و رونق گردشگری سلامت دانست.

به گزارش مهر، آزاده چتروز، گفت: در زمینه استفاده از ظرفیت بیمه‌ های تکمیلی، بیمارستان ‌ها باید اسناد خود را به‌ موقع ارسال و پیگیری کنند تا بتوانیم از این فرصت برای افزایش درآمد بیمارستان‌ ها استفاده کنیم.

وی افزود: وقتی درآمد بیمارستان افزایش می‌یابد قطعاً مجموعه کارکنان نیز می‌توانند از آن منتفع شوند.

چتر روز با بیان اینکه جذب بیماران خارجی افزون بر افزایش درآمد بیمارستان به ارائه خدمت بهتر به هم‌وطنانمان نیز کمک می‌کند، اقدامات انجام ‌شده در زمینه افزایش گردشگر سلامت را تشریح کرد و گفت: با توجه به توانمندی اعضای هیات ‌علمی ویژگی‌های منحصر به ‌فردی که مراکز درمانی دانشگاه دارند، با تلاش همکارانمان در بیمارستان‌ها اعمال جراحی قابل ‌پذیرش برای بیماران خارجی تعریف شد.  

نظر دادن