سه شنبه, 04 شهریور 1399 ساعت 10:12

مخالف قطعه قطعه شدن بخش های بیمارستانی هستم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، نسبت به برون سپاری بخش های بیمارستانی به شدت مخالفت کرد.

به گزارش  مهر، عباسعلی کریمی، در نشست هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به مسئله برون‌سپاری بیمارستان‌ها، گفت: قصد نقد گذشته را ندارم. به‌ هرحال در آن زمان شرایط ایجاب می‌کرد که برون‌سپاری انجام شود و شاید بهترین راه در آن زمان بود. اما با توجه به تجربه شخصی که از ۲۱ سال اداره بیمارستان دارم، با قطعه‌ قطعه کردن بیمارستان و واگذاری بخش‌ها ‌که با جان مردم سر و کار دارد مخالفم و معتقدم این رویکرد در بخش‌های اورژانس، ICU و...، باید اصلاح شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت راه‌اندازی بخش‌هایی از بیمارستان‌ها که به دلیل کمبود نیروی انسانی راه‌اندازی نشده است، افزود: بخش‌های نوزادان بیمارستان‌های یاس و امام خمینی و تخت‌های ICU و NICU بیمارستان‌ها، به دلیل کمبود نیروی انسانی راه‌اندازی نشده است که امیدوارم این بخش‌ها نیز وارد عرصه خدمت‌رسانی شوند.

کریمی با بیان اینکه با راه‌اندازی «مهدی کلینیک» امیدوارم تا ۶ ماه آینده حدود ۱۰۰۰ تخت بیمارستانی به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه شود، گفت: مرکز طبی کودکان شماره ۲ نیز با ۲۵۰ تخت در منطقه ۱۸ در جنوب تهران به مردم نیازمند این منطقه خدمت‌رسانی می‌کند و در مجموع حدود ۱۵۰۰ تخت به مجموع تخت‌های بیمارستانی دانشگاه اضافه می‌شود.

وی تاکید کرد: این آمار نشان می‌دهد ما نیاز به ساخت ‌و ساز جدید در بیمارستان‌ها نداریم و این سیاستی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نظر دادن