نظامهای بهداشتی درمانی درجهان

جدول اطلاعات و شاخص های مربوط به کشور روسیه تهیه کننده: رضا جواهر ی فر :  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۱ نام کشور روسیه ۲ خصوصیات جمعیتی…
جدول اطلاعات و شاخص های مربوط به کشور کره جنوبی تهیه کننده: فرناز محمد حسین زاده هاشمی :  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی خصوصیات جمعیتی (دین، وسعت،درصد رشد…
جدول اطلاعات و شاخص های مربوط به کشور ترکیه تهیه کننده: میترا عزیزی:  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی خصوصیات جمعیتی (دین، وسعت،درصد رشد جمعیت، تقسیمات کشوری مانند اایالت…
جدول اطلاعات و شاخص های مربوط به کشور برزیل از  الهه خزايی:  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شاخص اطلاعات مربوطه جمعیت ، وسعت، درصد رشد،پایتخت، زبان، دین، درصد رشد…
حدود ۲۰۰ کشور در جهان وجود دارند و هر یک ترتیبات خاص خودشان را برای برآورده کردن سه هدف اصلی هر نظام مراقبت بهداشتی، شامل: سالم نگه‌داشتن مردم، درمان بیماران…
جمهوری فدراتیو آلمان یکی از کشورهای اروپای غربی است که از سال ۱۹۸۹، پس از فروپاشی دیوار برلین، در تلاش است با توسعه روزافزون، گذشته‌ها را جبران کند. یکی از…
جدول اطلاعات و شاخص های مربوط به کشور اتریش ضرغام حیدری گوجانی:  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ردیف شاخص اطلاعات مربوطه 1 خصوصیات جمعیتی (دین، وسعت، درصد رشد…
جدول اطلاعات و شاخص های مربوط به نظام بهداشت و درمان کشور فرانسه  تهیه کننده: شیدا سجادی  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات و بهداشتی 2 خصوصیات جمعیتی (دین، وسعت،درصد رشد…
صفحه1 از2