شنبه, 01 مهر 1396 ساعت 13:16

چرا وزارت بهداشت در تلاش است تعرفه‌ی بیهوشی را کاهش دهد؟

 اقدام اخیر وزارت بهداشت در کاهش تعرفه‌های بیهوشی انتقادات و مخالفت‌های زیادی را به همراه داشته است. در این یادداشت، داریوش #چیوایی، کارشناس ارشد اقتصاد سلامت با بیان دلایل به حمایت از این اقدام وزارت بهداشت پرداخته است و آنرا گامی در جهت اصلاح تعرفه‌ها می‌داند.

 تا سال 93، ارزش‌های ریالی ضریب_K برای خدمات بیهوشی، جراحی و داخلی به صورت مجزا اعلام می‌شد اما در جریان طرح تحول سلامت برای گروه‌های جراحی، بیهوشی و داخلی «یکسان سازی ضرایب ارزش نسبی» (ضرایب K) صورت گرفت. مطابق بند 2 ج مصوبه هیئت وزیران در سال 94 در خصوص تعیین تعرفه های پزشکی، بخش دولتی «ضرایب ریالی کای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت در بخش دولتی (جراحی، بیهوشی، داخلی و فیزیوتراپی) بر مبنای کای واحد 88 هزار ریال محاسبه می‌گردد.» همچنین بند 2 ب مصوبه هیئت وزیران در سال 94 در خصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی-درمانی بخش خصوصی نیز اذعان به محاسبه ضریب «کا»ی واحد برای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت و با نرخ 380 هزار ریال دارد. با اعمال این تغییر، تمامی این خدمات با حداکثر قیمت (یعنی قیمت کا جراحی) عرضه شدند (نمودار زیر).

 باید توجه داشت که یکسان سازی ضرایب کا در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار رخ داده چرا که ضرایب K همواره دارای انواع مختلفی بوده‌اند. بنابراین می‌توان گفت، اقدام اخیر در کاهش تعرفه بیهوشی تنها جبران بخش کوچکی از اشتباهی است که در یکسان سازی ضرایب K رخ داد و تلاشی است برای بازگشت به وضعیت پیش از سال 94؛ بنابراین اساساً «کاهش تعرفه» به معنایی که معترضین به این امر اظهار می‌دارند وجود ندارد.

 در این رابطه، بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه‌ای در تاریخ 28 شهریور اذعان داشته است که: «در سال‌های گذشته وزارت بهداشت به طور ناگهانی تعرفه‌ها را افزایش داد. از ابتدا نباید این تصمیم صورت می‌گرفت. زمانی که تعرفه‌ای افزایش پیدا می‌کند کاهش دادن آن به آسانی قابل انجام نیست؛ اما اکنون به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌ها مجبور به کاهش تعرفه‌ها شده است. اکنون وزارت بهداشت باید برای کاهش دادن تعرفه‌های گروه‌های خاص پزشکی دلایل قانع‌کننده‌ای را ارائه دهد. نمی‌توان از کاهش دادن تعرفه‌های سایر گروه‌ها چشم‌پوشی کرد و اقدام به کاهش تعرفه‌های گروه‌های خاص مانند بیهوشی یا رادیولوژی کرد.»

نظر دادن