پنج شنبه, 30 شهریور 1396 ساعت 22:40

برای اداره درست بیمارستان باید در دراز مدت رویکرد مدیریتی را تصویر کنیم

‍ محورهای سخنان دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت در نهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی:

?حوزه بیمارستانی یکی از مهم ترین ارکان حوزه سلامت کشور است.

? بیمارستان مهم ترین بنگاه اقتصادی و محل درآمد دانشگاه و وزارت بهداشت است.

?طرح تحول سلامت توانست سبب آشتی میان بیمارستان ها و مردم با تزریق منابع, اصلاح هتلینگ, بهبود ارزش نسبی و حذف دریافت وجوه غیرمتعارف شود.

?مهم ترین بحث مدیریت بیمارستان ها، آگاهی از فرایندها و کشف حلقه های مفقود شده در بهبود و ارتقا شاخص های خدمات بیمارستانی است.

?در این زمینه آموزش, مدیریت بیمارستان و ارتقا مدیریت مهم ترین اصل است که از نظر حاکمیتی نیز باید به آن توجه نمود.

?اگر آموزش کافی نباشد ممکن است چالش ایجاد شود.

?واحدهای ترخیص, بیمه گری, درآمد, مددکاری, مدارک پزشکی و حتی داروخانه ها که یک چهارم منابع بیمارستان ها به آنها اختصاص می یابد به عنوان پازل های مدیریتی هستند که عدم توجه به آنها می تواند محل چالش باشد.

?گاهی دیده می شود بیمارستانی با امکانات مناسب بهره وری مناسب ندارد.

? برای اداره درست بیمارستان باید در دراز مدت رویکرد مدیریتی را تصویر کنیم.

?اداره شدن مناسب بیمارستان ها نیازمند هیات امنایی شدن است چرا که متولیان می توانند نظرات متفاوتی در حوزه تخصصی خود ارائه دهند.

?یکی از مهم ترین اصل در واگذاری بیمارستان ها توجه به نحوه مدیریت است چرا که فرد ناآشنا ممکن است آسیب های دیگری را وارد نماید.

?سیاست گذاری و توانمندسازی مدیران بیمارستانی، مناطق آسیب پذیر در حوزه سلامت را شناسایی و تا حدی اصلاح کرده است.

?آموزش امری مهم‌در راستای مدیریت نوین بیمارستانی است. برگزاری همایش ها و پانل های جانبی در زمینه ارتقا بیمارستان ها می تواند بسیار کمک کننده باشد.

? افراد شاغل در صف, مجریان و مسئولین در انتقال تجربه و اصلاح ساختار مدیریتی اثرگذار هستند و تجمیع نقطه نظرات آنها می تواند خروجی خوبی برای وزارت بهداشت در راستای اداره بیمارستان داشته باشد.

?امیدوارم بتوانیم در فرصت پیش آمده به عنوان مدیران حوزه سلامت در کنار ارتقا آموزش و پژوهش، مناطق آسیب پذیر را شناسایی و اصلاح کنیم و بیمارستان ها را با شرایط بهتر اداره کنیم.

نظر دادن