چهارشنبه, 21 آبان 1399 ساعت 14:34

نحوه پوشش بیمه رایگان بدون الزام به ارزیابی وسع

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران نحوه پوشش بیمه رایگان را براساس مصوبات جلسه چهل و سوم ستاد ملی مدیریت کرونا تشریح کرد.

به گزارش مهر، سید محمد حسینی اظهار داشت؛ دفترچه بیمه پایه سلامت رایگان، در دوره شیوع بیماری ناشی از ویروس کووید ‏-۱۹ بدون الزام به ارزیابی وسع، در اختیار مشمولین قرار می‌گیرد.

مدیر کل بیمه سلامت استان تهران با توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا گفت؛ تا پایان سال جاری، متقاضیان پوشش بیمه رایگان (اعم از صدور اولیه یا تمدید) در صورت سکونت در شهر، می‌توانند بدون ثبت درخواست ارزیابی وسع از پوشش بیمه پایه سلامت رایگان با اعتبار شش ماهه برخوردار گردند. بدیهی است این گروه از بیمه شدگان مطابق ضوابط جاری صرفاً امکان استفاده از خدمات بخش دولتی را خواهند داشت.

وی اضافه کرد: خانوارهای متقاضی پوشش بیمه ایرانیان (به منظور استفاده از خدمات مؤسسات خصوصی) کماکان می‌توانند بر اساس خود اظهاری و پرداخت حق بیمه کامل و یا با درخواست ارزیابی وسع و نتیجه آن (پرداخت ۵۰ یا ۱۰۰ درصد حق بیمه) و رعایت ضوابط مربوط به دوره انتظار، پوشش بیمه ایرانیان دریافت نمایند.

در این گزارش آمده است؛ بیمه شدگانی که در حال حاضر از پوشش بیمه سلامت همگانی (رایگان) برخوردار می‌باشند نیز، در صورت تمایل می‌توانند مطابق بند ۲ پس از ابطال دفترچه بیمه سلامت، از پوشش بیمه ایرانیان برخوردار گردند. ساکنین روستاها، شهرهای زیر ۲۰۰۰۰ نفر و عشایر نیز می‌توانند تا پایان سال جاری بدون ارزیابی وسع پوشش بیمه روستاییان (رایگان) با اعتبار شش ماهه دریافت و یا پوشش فعلی خود را در صورت اتمام اعتبار تمدید نمایند.

سید محمد حسینی از بیمه شدگان خواست برای پیشگیری از ازدحام در دفاتر پیشخوان، متقاضیان پوشش بیمه کماکان با مراجعه به پنل ISC درخواست خود را در سامانه ثبت و پس از انتخاب، به پیشخوان مورد نظر مراجعه و دفترچه بیمه خانوار خویش را دریافت نمایند.

نظر دادن