جمعه, 08 آذر 1398 ساعت 06:50

برخورد قاطع با تخلفات بیمارستانی/اخراج و تعلیق مسئولان متخلف

معاون کل وزارت بهداشت، هر گونه ارجاع بیمار بستری به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی را، تخلف دانست و از برخورد قاطع با متخلفان خبر داد.

به گزارش مهر، ایرج حریرچی، ظهر پنج شنبه در برنامه تلویزیونی شبکه خبر، در توضیح اقدامات وزارت بهداشت در برخورد با تخلفات بیمارستان ها در ارجاع بیمار بستری به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: از مردم می خواهیم هر گونه موردی را با تلفن ۱۹۰ اطلاع دهند.

وی افزود: همچنین از مردم و بیماران درخواست داریم حتما این قبیل موارد را با رئیس و مدیر بیمارستان مطرح کرده و پاسخ بخواهند.

معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: ممنوعیت ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان، شامل همه داروها و تجهیزات پزشکی بستری می شود. 

حریرچی تاکید کرد: بیمارستان های کشور به هیچ وجه مجاز نیستند نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی برای بیمار بستری را به خارج از بیمارستان ارجاع دهند. 

وی با عنوان این مطلب که نمی خواهیم خدشه ای به طرح تحول سلامت وارد شود، گفت: مواردی که دیده شده و گزارش شده است، برخورد قاطع صورت گرفته است.

معاون کل وزارت بهداشت، افزود: ارجاع بیمار بستری به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، موجب افزایش هزینه های بیمار و ایجاد بازار سیاه می شود.

وی ادامه داد: بر اساس طرح تحول سلامت، فرانشیز پرداختی بیماران بستری در روستاها ۵ درصد و در شهرها ۱۰ درصد است.  در حالی که اگر بیمار از بیرون بخواهد دارو و تجهیزات پزشکی را تهیه کند، فرانشیز به ۳۰ درصد می رسد. 

حریرچی تاکید کرد: گران خریدن دارو و تجهیزات پزشکی، یکی دیگر از آسیب های ارجاع بیمار بستری به خارج از بیمارستان است. همچنین، خرید جنس تقلبی نیز از این طریق وجود دارد. به طوری که یک گروه درمانی که دو سه نفر بودند، بیماران را به شهرهای مجاور محل سکونت آنها ارجاع می دانند و جنس ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را به قیمت ۹ میلیون تومان در اختیار بیمار قرار می دادند. 

وی افزود: تعداد تخلفات در هفته به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد اما همین تعداد هم زیاد است.

حریرچی، از مدیران و روسای بیمارستان ها به عنوان سرداران مقابله با جنگ اقتصادی نام برد و گفت: در اکثر بیمارستان های کشور، زنجیره تامین برقرار است. 

معاون کل وزارت بهداشت، در خصوص نوع برخورد با تخلفات بیمارستان ها و افراد متخلف، افزود: اگر عامدانه باشد، گروه های درمانی متخلف اخراج و مسئولان بالاتر آنها نیز تعلیق از خدمت می شوند. 

نظر دادن