دوشنبه, 20 آذر 1396 ساعت 07:56

مديريت کارآمدی بيمارستان در سطوح مختلف

مطلوب هر بیمارستانی این است که از نظر بهره وری و نیز از نظر کیفیت خدمات در بالاترین سطح ممکن قرار بگیرد. رسیدن به بالاترین سطح خود بسیار سخت است، ولی سخت تر از آن باقی ماندن در آن سطح است.

اولین مسئولیت هر بیمارستان در سرتاسر جهان، حصول اطمینان از این نکته است که بیماران با موثرترین روش درمان میشوند و در مدت اقامت خود در بیمارستان، بهترین کیفیت خدمات را دریافت میکنند. در این بین رقابت سالم و مسائل اقتصادی بیمارستانها را به این سمت حرکت میدهد که خدمات با کیفیت خود را با منطقی ترین قیمت عرضه نمایند. بنابراین مهمترین چالش برای بیمارستانها این است که ضمن ارتقاء کیفیت خدمات و جلب رضایت بیشتر بیماران، قیمت را تا حد ممکن پایین نگاه دارند و این یعنی کارآیی بیشتر. روشهای افزایش و مدیریت کارآمدی بیمارستان پاسخی به این چالش است.

مدیریت کارآمدی بیمارستان روشی است که بواسطه آن مدیران بتوانند حوزه هایی از بیمارستان را که باید عملکردشان بهبود یابد، شناسایی کنند و ضمن هدف گذاری برای رسیدن به سطح بهتر، پیشرفت این قسمتها را پایش نمایند. این امر در واقع نسل جدیدی از گزارش دهی است که با کنارهم قرار دادن داده هایی از منابع مختلف و نمایش منطقی آنها، امکان این پایش را فراهم می کند.

این راهکارها به مدیران اجازه می دهد تا شکاف بین طرحهای راهبردی بیمارستان و عملکرد فیزیکی روزمره بیمارستان را به تدریج از بین ببرند. با استفاده از این روشها مدیران بیمارستانی میتوانند بصورت مداوم بررسی نمایند که آیا در مسیر صحیح رسیدن به اهداف سازمانی قرار دارند یا خیر. با ابزارهایی که در این حوزه ارائه میشود مدیران میتوانند نقاط ضعف را شناسایی و راهکارهای موثر برای رفع آنها اتخاذ کنند.

بزرگترین مشکل در این راه عملکرد جزیره ای بخشهای مختلف بیمارستان است. انباره های اطلاعاتی پراکنده در بخشهای مختلف و متعدد بیمارستان، یک مانع بزرگ برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی به شمار میرود. این وضعیت جمع آوری لحظه به لحظه اطلاعات را برای مدیریت کارآیی غیرممکن میسازد. تفاوتی نمیکند که این اطلاعات مالی، بالینی، و یا عملیاتی باشند. دسترسی مداوم به آنها لازمه پیاده سازی راهکارهای مدیریت عملکرد است.

شرکت تیراژه رایانه تهران ضمن ایجاد یکپارچگی و مرتبط ساختن بخش های مختلف بیمارستان، نه تنها دسترسی به هر اطلاعاتی را تسهیل میکند، بلکه با امکان تعریف شاخصهای مهم مدیریتی و قرار دادن آنها در داشبوردهای مورد نیاز مدیران، امکان رصد کردن دائم فعالیتهای بیمارستان را فراهم میکند. تجربه به ما نشان داده است که بواسطه بکارگیری این قابلیتها، بیمارستان در کمترین زمان ممکن بهبود عملکرد را در حوزه های زیر شاهد خواهد بود.

ياري در هماهنگي و بهينه سازي گردش کاري

بهبود عملکرد مجموعه منوط به هماهنگ عمل نمودن کليه واحدها و منطبق شدن آنها با سيکل بهينه سازمان است. بسياري از موارد اتلاف وقت و وقفه هاي کاري موجود ، ناشي از اشکال در تعريف فرآيندها و ارتباط هريک با ساير فرآيندهاي مرتبط مجموعه مي باشد. سيستم جامع اداره بيمارستاني شفا ، جامعيت مجموعه را تامين نموده و با انطباق با خواسته هاي مرکز در هنگام راه اندازي و بومي سازي ، چرخه بهينه را در جهت نيل به عملکرد بهتر پياده سازی می نمايد.

افزايش کارايي پرسنل و حذف عمليات تکراري

بدون شک سرمايه اصلي هرمجموعه اي ، نيروي انساني آن است. بخش اعظم وقت باارزش نيروهاي انساني مراکز درماني صرف انجام نظام کاغذي و ثبت عمليات تکراري و زمانبر مي گردد. سيستم جامع اداره بيمارستاني شفا مجموعه را به سمت حذف کاغذ و استقرار نظام بدون کاغذ (Paperless) سوق مي دهد که در آن هدف جايگزيني کاغذ با عمليات الکترونيکي در رايانه است. يکي از نمونه هاي اين عمليات، فرآيند ارسال و پاسخ درخواستهاي خدمات از بخشهاي بيمارستان است. پس از ثبت درخواستهاي دارويي، آزمايشات، پرتونگاری و ... در پرونده الکترونيکي بيمار، سيستم خود مديريت ارسال درخواست و نمايش پاسخ آنها را بر عهده گرفته و پس از تاييد، آنها را در صورتحساب بيمار لحاظ مي نمايد. درستي عملکرد و نتايج آن به وسيله سطوح مدیریتی مجاز تاييد شده و از دخل و تصرف بي مورد جلوگيري بعمل مي آيد. در اين نظام دفاتر قطور ليست مراجعين ، ليستهاي کاري آزمايشات، دفاتر نوبت دهي و ... را به فراموشي خواهيد سپرد!

شفافيت نمايش وضعيت و افزايش توان خدمت رساني

شما نمي توانيد چيزي را مديريت کنيد که نمي توانيد آن را اندازه بگيريد! ارزيابي عملکرد واحد ها بر اساس ميزان و ارزش خدمات صورت گرفته و نيز ارزشيابي پزشکان ، کارشناسان و پرسنل آنها بر پايه تعداد موارد انجام شده و درآمد حاصل برای بيمارستان، سبب درک واقع بينانه از وضعيت عناصر مجموعه مي گردد. توان و قابليت افزايش بهره وري از نيرو ها و امکانات موجود نيازمند اين ارزيابي است که مي تواند با نگرش مديريتي در تصميم گيري هاي تشويقي و تنبيهي از جمله در سيستم پرداخت کارانه (پرکيس) اثر مستقيم داشته باشد. همراهي اين ديدگاه با سيستم برآورد هزينه براي هر واحد مي تواند به واقعی شدن محاسبه قيمت تمام شده واحد ها و تختهاي بيمارستاني منجر گردد.

مجموعه زيرسيستم ها و گزارشات مديريتي اين امکان را براي مديريت فراهم مي سازد که وضعيت عملکرد مجموعه را در مقاطع مختلف زماني مورد بررسي و نظارت قرار دهد. دسترسي به ميزان ارزش ريالي و موجودی انبارهاي بيمارستان و قابليت متمرکز شدن بر جزئيات ورود و خروج هر يک از اقلام در انبارها و گردش آن در کل مجموعه از نمونه ابزارهايی است که از هدر رفتن منابع جلوگيری کرده و بهبود عملکرد را سبب می گردد.

نظر دادن