دوشنبه, 11 فروردين 1399 ساعت 20:51

ماسک بزنیم یا نزنیم؟

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

دوستان عزیز را می‌بینم که در مورد ماسک در کرونا اختلاف نظر دارند؛
ببینید
افراط و تفریط در مورد ماسک منطقاً غلط است.
یعنی برای کرونا هنوز روش انتقال هوابرد ثابت نشده، که شاید بعداً ثابت بشود یا نشود.
کرونا یک ویروس ماهیتاً تنفسی ست که ورود و عملکرد گوارشی هم دارد...
حالا فرض ثابت در عفونتهای تنفسی این بود، هست و خواهد بود که یک راه انتقالش تنفسی و هوابرد است.
هنوز هیچکس اثر مفید یا مضر ماسک را در کرونا به یقین اثبات نکرده است.

اینجا منطق چه می گوید؟
ابقای ماکان...
اصل استحباب گذشته...
یعنی چه؟
در روش عقلی وقتی یک شیوه اثر معلوم ندارد به احتیاط واجب رجوع می شود.
یعنی ماسک میزنیم تا حداقل در مواجهه با احمقی که ناقل است اما مراعات نمی کند و معلوم نیست چه زمانی کنار و یا روبروی ما عطسه و سرفه کند محافظت بشویم.
می گویند ماسک بی تأثیر است خب چیزی از دست نمی دهید!
میگویند حتی آلوده کننده است، اینهم هنوز معلوم نیست...
پس اگر ماسک گیر آوردیم و داریم استفاده می کنیم و این به عقل نزدیکتر است.
هر وقت ثابت کردید ضرر دارد من اولین نفری خواهم بود که در جمعیت بی‌مراعات ماسک نزنم.
ماسک میزنم و برایم مهم نیست دستورعمل شما چه می گوید البته اگر گیر آوردم....
برای دوستانی که دچار شک بین یک و دو شدند گفتیم این را، بکشید یک...
من ماسک میزنم، دستکش هم می‌پوشم...

نظر دادن