سه شنبه, 10 دی 1398 ساعت 15:40

آموزه های مدیریتی(اهداف)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

گلف باز مشهور "بن هوگن"، خود را برای زدن یک ضربه حساس و مهم به توپ در جهت هدف آماده می‌کرد.

در آن لحظه صدای دلخراش سوت قطاری از دور به گوش می‌رسد، بعد از اینکه هوگن، گوی را به هدف راند، از او پرسیدند: آیا صدای سوت قطار حواس شما را پرت نکرد؟؟
هوگن پرسید:کدام صدا؟!

نتیجه گیری راهبردی:
زندگی مثل بازی گلف است، تمرکز روی هدف و عدم توجه به هر چیز که ما را بهم می‌ریزد، لازمه برنده شدن است.

یکی از بزرگترین عواملی که تمرکز انسان ها را در بازی گلف زندگی بهم می‌ریزد، صدای سوت قطار انتقادات دیگران است.

هرگز اجازه ندهید حرف‌های منتقدان حسود و رقبا، شما را تحت تاثیر قرار دهد، به صورتی که کنترلتان را از دست دهید.

نظر دادن