دوشنبه, 05 آذر 1397 ساعت 05:58

از اشتباهات رایج در مدیریت بپرهیزید

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اغلب مدیران، حتی آنهایی که نیت خیر دارند، مداوم مرتکب اشتباهات رایجی می شوند که با داشتن اطلاعات کافی در مورد اینگونه خطاها، می توان قبل از ارتکاب اشتباهات از آنها اجتناب نمود و فرصتی دوباره برای جهت دهی مناسب به تلاش ها و اقدامات خود فراهم نمود.

1- توضیح دادن مسائل به جای گوش سپردن به حرف افراد.
به جای آنکه ذهنتان را برای درست کردن کارها تنظیم کنید، بر پایه ی جستجو و تحقیق، برنامه ریزی کنید. از خواسته هایتان مبنی بر کمک به افراد، ایجاد انگیزه برای آنها یا تغییر دادنشان، دل بکنید و بکوشید تا آنها را درک کنید.

2- نصیحت کردن پیش از درک افراد
کارتان را به تعویق بیندازید و به حرفشان گوش دهید و روی خواسته ها، اهداف، نگرانی ها و دلواپسی هایشان تمرکز کنید.

3- حل مسئله
به جای آنکه مسائلشان را حل کنید، به آنها کمک کنید تا بتوانند خودشان مسائلشان را حل کنند یاد دادن مهارت به دیگران بسیار مفیدتر ارائه ی همان مهارت به آنهاست.

4- تکرار دیدگاه خود هنگام مواجهه با مقاومت.
سعی کنید به جهان از دیدگاه افرادی بنگرید که قرار است مدیریتشان کنید. پرسش هایی مطرح و به آنها کمک کنید تا طرز فکر خود را روشن و شفاف دریابند.

نظر دادن