چهارشنبه, 23 آبان 1397 ساعت 19:52

کلینیک ویژه مستقل وکلینیک ویژه وابسته

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

كلينيك ويژه اي كه مستقل از بيمارستان باشد با كلينيك ويژه منضم يا وابسته از لحاظ اداره و محاسبات مالي و پرداخت ها تفاوت دارد و به همين دليل هنوز كلينيك ويژه اي كه داخل بيمارستان باشد تعريف مستقل ش مخدوش است.

تعاريف؛

ب) کلینیک ویژه مستقل:
کلینیک ویژه مستقل واحدی از موسسه است که به لحاظ اداري و مالي مستقل می‌باشد و توسط هیات مدیره‌ای به انتخاب پزشکان شاغل در آن و با حضور ناظر دانشگاه، اداره می‌شود و تامین کلیه هزینه‌های مربوط به اداره کلینیک از جمله کلیه هزینه‌های نیروهای انسانی غیرپزشک، کارانه پزشکان و سایر هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی به طور کامل از محل درآمدهای آن که به حساب درآمدهای اختصاصی موسسه واریز می‌گردد، تامین می‌شود. نحوه هزینه‌کرد درآمدهای کلینیک‌ویژه مستقل برای پزشکان و کارکنان غیرپزشک از شمول این دستورالعمل مستثنی می‌باشد.

ج) کلینیک ویژه وابسته:
در صورتی که کلینیک ویژه به لحاظ اداري و مالي وابسته به بیمارستان یا موسسه باشد و همه یا بخشی از هزینه‌های آن توسط بیمارستان یا موسسه تامین شود، به عنوان یکی از بخش‌های تشخیصی و درمانی بیمارستان یا موسسه محسوب شده و پرداخت به پزشکان و کارکنان غیرپزشک شاغل در آن براساس چارچوب‌های تعیین شده در این دستورالعمل، صورت می‌گیرد.

وقتي از لحاظ ملكي كلينيك در محوطه بيمارستان باشد و هزينه هاش از محل بودجه بيمارستان باشد ؛ مستقل نبايد محسوب شود.

نظر دادن