جمعه, 20 فروردين 1395 ساعت 04:30

کنگره ملی مدیریت سلامت - آبان 1395

برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

زمان برگزاری: 5 الی 7 آبان 1395

ارسال خلاصه مقالات: 30 تیر 1395

مکان برگزاری: تبریز، سالن همایش پتروشیمی

همایش های همزمان:اولین همایش سراسری دانش آموختگان علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

هشتمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور  

سایت همایش  

نظر دادن