نظامهای بهداشتی درمانی درجهان

در انگلستان بیماران می توانند اطلاعاتی از هر جراح در مورد تعداد عمل های جرّاحی انجام شده توسط او و همچنین نرخ مرگ و میر در جراحی‌های آنها را مشاهده…
سازمان بهداشت جهانی شعار سال 2018 را سلامت برای همه (Health for All) انتخاب کرده است. این سازمان در ادامه بیان می‌دارد که هر فردی در دنیای کنونی در حد…
اقتصاد کشور لهستان پس از 45 سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به 645 درصد رسیده و خیلی از شرکت ها و کارخانجات دولتی بسیار بی…
موسسه تحقیقاتی "لگاتوم" در لندن در "شاخص رفاه جهانی" که کشورهایی با بیشترین میزان رفاه را در سال ۲۰۱۷ رتبه‌بندی کرده، ۱۹ کشور را که دارای بهترین سیستم‌ مراقبت‌های بهداشتی…
جدول اطلاعات و شاخص های مربوط به کشور روسیه تهیه کننده: رضا جواهر ی فر :  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۱ نام کشور روسیه ۲ خصوصیات جمعیتی…
جدول اطلاعات و شاخص های مربوط به کشور کره جنوبی تهیه کننده: فرناز محمد حسین زاده هاشمی :  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی خصوصیات جمعیتی (دین، وسعت،درصد رشد…
جدول اطلاعات و شاخص های مربوط به کشور ترکیه تهیه کننده: میترا عزیزی:  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی خصوصیات جمعیتی (دین، وسعت،درصد رشد جمعیت، تقسیمات کشوری مانند اایالت…
جدول اطلاعات و شاخص های مربوط به کشور برزیل از  الهه خزايی:  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی شاخص اطلاعات مربوطه جمعیت ، وسعت، درصد رشد،پایتخت، زبان، دین، درصد رشد…
صفحه1 از2