یکشنبه, 05 مرداد 1399 ساعت 22:35

چرا در مهار کرونا موفق نشدیم؟!

اینکه 25 میلیون نفر در کشور به کرونا مبتلا شده اند یا 80 تا 85 درصد مردم ایران بدون علامت مبتلا شده اند، هیچ کدام مبنای علمی درستی ندارند و آمار غلط و بدون پشتوانه علمی ما را به سمت ایمنی گله ای یا جمعی تشویق می کند که خطرناک است.

در گفتگو با دکتر حمید سوری، اپیدمیولوژیست و استاد اپیدمیولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران، تجربه و برنامه های کشورهای دیگر در رابطه با مقابله با کرونا و همچنین عملکرد کشورمان در مقایسه با نمونه های موفق در این حوزه را مورد نقد و بررسی قرار داده اند که مشروح آن را در زیر می خوانید؛

کشورهای دیگر برای مقابله با کرونا چه کردند؟

دکتر سوری گفت: ما یک سری تجارب تاریخی و تخصص های مرتبط در این زمینه داریم اما در این مدت استفاده خوبی از بضاعت های موجود نشده است. تجربه کشورهای موفق برای مقابله و مدیریت کرونا نشان داده، آن ها چند اقدام اساسی انجام دادند. عمده ترین سیاست موفق آن ها سرعت عمل در تصمیم گیری و اجرای تصمیماتشان و دوم شدت عمل در اجرای قوانین و مقررات محافظتی بوده است.ما در مورد فاصله گذاری اجتماعی و ممنوعیت سفرها صحبت کردیم ولی شدت عمل در انجام این سیاست ها در کشور ما با برخی کشورهای موفق اصلا قابل مقایسه نیست.

در ادامه او  عنوان کرد: مثلا ما در مورد فاصله گذاری اجتماعی و ممنوعیت سفرها صحبت کردیم ولی شدت عمل در انجام این سیاست ها در کشور ما با برخی کشورهای موفق اصلا قابل مقایسه نیست. آن ها به شدت با این قضیه برخورد کردند، جرائم سنگین و حتی دخالت ارتش در اجرای قواعد و دستورات محافظتی کرونا باعث شد این مسأله به شکل جدی برای جامعه مطرح شود. قطعا وقتی شرایط به شکل کاذب برای مردم عادی نشود، مراقبت های بیشتری هم خواهند کرد.

ضعف ما در به کارگیری نیروهای متخصص و اقدامات مقابله ای در برابر کرونا

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه شیهید بهشتی در زمینه ی تجربیات کشورهای موفق در برابر کوووید 19 هم گفت: کشورهایی که توانسته اند ویروس کرونا را تا حدودی کنترل و مدیریت کنند، به کارگیری نیروهای متخصص و باتجربه در بحث کنترل اپیدمی ها بود که در کشور ما این اتفاق نیفتاد.

 

وی افزود: دلیل موفقیت دیگر این کشورها  هماهنگی بالا بین سازمان های زیربط بوده است و اقدامات مداخله ای مؤثر انجام دادند مانند انجام تست های تشخیصی و تست های غربالگری ، که هنوز هم این تست ها در کشور ما انجام نگرفته است.

کرونا مشکلی جهانی است اما ویژگی های بومی خاص خود را دارد!

او اظهار کرد: اپیدمی کووید 19 علی رغم اینکه یک مشکل جهانی است و برای کنترل و خاموش کردن آن رویکرد جهانی لازم است، یک سری ویژگی های بومی هم دارد. اگر این ویژگی های بومی در هر جامعه ای شناسایی نشود و اقدامات درستی در مورد آن صورت نگیرد، تأثیری بر خاموشی اپیدمی نخواهد داشت.

سوری گفت: چند ماه است که من روی بحث محافظت برنامه ریزی شده و سازماندهی شده از گروه های پر خطر تأکید می کنم. گروه های پر خطر الزاما در همه ی کشور توزیع و الگوی یکسانی ندارند پس باید این کار در کشور انجام شود.

آمارها و ارقام غلطی که ما را به سمت ایمنی گله ای می برد!

وی همچنین ادامه داد: در این مدت به جای اینکه حقایق به خوبی تبیین شود، برخی اخبار و اطلاعات نادرست و مصاحبه های غیر علمی از رسانه ها پخش شد و به شرایط موجود دامن زد. مثلا اینکه 25 میلیون نفر در کشور به کرونا مبتلا شده اند یا 80 تا 85 درصد مردم بدون علامت مبتلا شده اند و واکسن تا دو سه ماه دیگر به مردم می رسد و غیره هیچ کدام مبنای علمی درستی ندارند و آمار غلط و بدون پشتوانه علمی ما را به سمت ایمنی گله ای یا جمعی تشویق می کند و این بسیار خطرناک است.

کووید 19 یک سری ویژگی های بومی هم دارد، اگر این ویژگی های بومی در هر جامعه ای شناسایی نشود، تأثیری بر خاموشی اپیدمی نخواهد داشت.

این اپیدمیولوژیست گفت: به فرض محال اگر قبول کنیم که 25 میلیون نفر در ایران به کووید 19 مبتلا شده اند، باید بگوییم تقریبا 14 هزار کشته داشته ایم و اگر 30 میلیون نفر دیگر مبتلا شوند نزدیک به 16 هزار کشته ی دیگر خواهیم داشت که در مجموع با 30 هزار کشته، می توانیم به سمت ایمنی گله ای برویم و اپیدمی را خاموش کنیم در صورتی که این استدلال کاملا غلط است.

او با تأکید براینکه رویکرد ایمنی جمعی غلط است، مطرح کرد: اگر رویکرد ایمنی جمعی را در پیش بگیریم حداقل 200 هزار کشته در اثر کرونا در کشورمان خواهیم داشت و من به عنوان متخصص این رشته، بسیار نگران ابراز این اعداد و ارقام کاذب در جامعه هستم زیرا جان مردم در میان است و بحث شخصی و صنفی نیست و می تواند خطراتش جبران ناپذیر باشد.

 پالایش درستی در خصوص اطلاع رسانی درست به مردم نداشته ایم

وی اظهار داشت: تفکر ایمنی جمعی باعث می شود مثلا حدود یک میلیون بستری داشته باشیم و نظام سلامت اصلا نمی تواند پاسخگوی این تعداد بیمار باشد  و فاجعه پیش خواهد آمد. از کسانی که به بیان آمار و ارقام می پردازند می خواهیم که دقت کنند زیرا القای اطلاعات ناردست باعث شراکت در قربانی شدن عده ی زیادی از هموطنان خواهد شد.

دکتر حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه شهید بهشتی در آخر به گفت: بنابراین تا این مدت ما پالایش درستی در خصوص اطلاع رسانی و خبر رسانی به مردم نداشته ایم، این باعث شده مردم دچار سردرگمی و در نتیجه اعتماد خود را نسبت به رسانه ها و متولیان بحث سلامت از دست بدهند و این بسیار خطرناک است.

 

/بهداشت نیوز

نظر دادن