داده نما (اینفوگرافیک)

آمار وضعیت خودکشی در ایران

موضوع بررسی تخلفات پزشکی در دادگاه های عمومی که وزیر بهداشت اخیرا آن را مطرح کرده بود، با واکنش های مختلفی از سوی نمایندگان جامعه پزشکی مواجه شده است. طرح…
صفحه1 از6