شنبه, 02 فروردين 1399 ساعت 15:11

قابلیت سرایت 60 درصدی بیماری کورونا توسط بیماران فاقد علامت ویا علائم خفیف

دانشمندان در پی حل این معمای بزرگ تلاش دارند تا توضیح دهند چطور ویروس کورونا توانست به سرعت در هوینی چین گسترش یابد و مرزهای کشور چین را درنوردد و به کل دنیا سرایت کند.

در یکی از آخرین تحقیقات دانشمندان که دیروز 20 مارچ 2020 در نشریه نیچر منتشر شد آمده است : برخی ازافراد آلوده در مرحله خفیف بیماری می توانند بسیار مسری عمل کنند هر چند مقیاس این سرایت دقیقا قابل ارزیابی نیست.

ووتانچون متخصص بهداشت عمومی در دانشگاه علم و فناوری هاوزونگ در ووهان چین که رهبری این مطالعه را در اختیار داشت گفت : که حداقل 59% از افراد آلوده با قابلیت سرایت بیماری به دیگران ، بدون هر نوع آزمایش و تست تشخیصی خارج از دسترس بودند و این می توانست توضیح دهد چرا این بیماری توانست با این سرعت در سراسر جهان شیوع یابد .

این مقاله در ادامه به این نتیجه میرسد که برخی تخمین های دقیق حاکی از این است که موارد خفیف یا فاقد علامت میتوانند 60% از کل عفونت ها به ویروس کورونا را نمایندگی کنند.

در مقاله ای دیگر که در تاریخ 19 مارچ در مجله لانست بچاپ رسیده و توسط سرکار خانم دکتر زهرا خانلری دکترای ویروس‌شناسی در اختیار ما قرار گرفته اشاره شده است که ویروس کووید 19 ، برای مدت 5 هفته پس از منفی شدن نمونه های تنفسی در نمونه های گوارشی شناسایی می شود و بخاطر احتمال انتشار fecal - oral قویا پیشنهاد شده است آزمایش RT-PCR real time روی نمونه های مدفوع بیمار پس از منفی شدن نمونه های تنفسی انجام بشود.

همچنین تاکید شده است که در بیش از نیمی از بیماران مورد مطالعه پس از منفی شدن نمونه های تنفسی به مدت 11 روز نمونه های fecal مثبت باقی ماندند که نشان میدهد کووید 19 بطور فعال در سیستم گوارشی تکثیر می شود، بنابراین انتقال fecal-oral پس از پاک شدن ویروس از مجرای تنفسی می تواند اتفاق بیفتد‌. در هر حال انتقال تنفسی ، راه اولیه ی انتقال این ویروس است و مطالعات بیشتری برای ارزیابی viability و infectivity ویروس در مدفوع لازم است.

این موضوع بیانگر این واست که اقداماتی نظیر تب سنجی در مبادی ورودی و گلوگاههای شهرهای کشورمان نمیتواند این اطمینان را به گردشگران و مسافرین نوروزی و مسئولان شهرهای مقصد بدهد که آنها به بیماری جدید کورونا گرفتار نیستند واقداماتی از این دست تاثیری در یافتن بیماران فاقد علامت نخواهد داشت. به نظر می رسد کارشناسان تصمیم گیر باید در استراتژی ملی درخصوص تردد انبوه مسافران به شهرهای مختلف تجدید نظر کنند.

به حتم کاهش 40 درصدی سفرها نسبت به سال گذشته نخواهد توانست آرامش را به تیم رهبری مبارزه با کورونا در نهاد دولت باز گرداند بلکه برعکس ، تبعات پیش بینی نشده ای متوجه نظام سلامت و ظرفیت محدود مراکز بیمارستانی و مراکز مراقبتی و پرسنل زحمتکش درمانی خواهد نمود.

همه باید تلاش کنیم و اجازه ندهیم تجربه ایران به میدان مطالعات اپیدمیولوژیکی دانشمندان در آینده تبدیل شود.

 

عنوان انگلیسی مقاله:
Covert coronavirus infections could be seeding new outbreaks
NATURE
CORRECTION 20 MARCH 2020
ترجمه از: دکتر احمد حاج ابراهیمی

 

نظر دادن