یکشنبه, 20 بهمن 1398 ساعت 10:04

هشدارهای پیشین محققان ایرانی در مورد کورونا ویروس ها

بروز ناگهانی بیماری های نوپدید همچون سارس، ایبولا، مرس، زیکا و کرونا ویروس جدید (2019-CoV) در دهه های اخیر در برخی از کشورهای جهان، خوش بینی کاذب پژوهشگران در مورد Health and Epidemiological Transition یا همان "دوره انتقال از بیماری های واگیر به بیماری های غیر واگیر" را با چالش بزرگی روبرو کرده است.

در این راستا میتوان به مطالعات محققان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و نمونه مقالات منتشره  در مورد افزایش بار جهانی میرایی زودرس ناشی از کرونا ویروس ها علی الخصوص کرونا ویروس مرس که به مراتب کشنده تر از کرونا ویروس جدید است؛ اشاره کرد .

اپیدمی که که خطر وقوع آن در هر مکان و هر زمانی در دهکده جهانی دور از ذهن نیست (1-8).

امید که با تمهیداتی از قبیل افزایش آگاهی های اجتماعی و رعایت موازین اولیه بهداشتی در کنار ایحاد زیرساخت ها و سازوکارهای ویژه، همچون ایجاد تریاژ، تخصیص بخش ویژه برای بیماران مبتلا به بیماری های نوپدید ، احداث اتاق های ایزوله با فشار منفی و همچنین توسعه نظام مدرن مراقبت سندرومیک در جوامع بالقوه خطرزا و جمعیت در معرض مواجهه کشور ، آمادگی لازم برای مقابله با بیماری های نوپدید از جمله بیماری ویروسی نوپدید و کشنده جاری و دیگر بیمار های نوپدید و ناشناخته در آینده های دور و نزدیک را داشته باشیم .


دو مقاله مرتبط با این موضوع که قبلا در سایت BMC منتشر شده را می توانید از اینجا دانلود کنید:

The global burden of premature mortality due to the Middle East respiratory syndrome (MERS) using standard expected years of life lost, 2012 to 2019years of life lost, 2012 to 2019

Current epidemiological status of Middle East respiratory syndrome coronavirus in the world from 1.1.2017 to 17.1.2018: a cross-sectional studycross-sectional study

منابع:
1. Salamatbakhsh M, Mobaraki K, Sadeghimohammadi S, Ahmadzadeh J. The global burden of premature mortality due to the Middle East respiratory syndrome (MERS) using standard expected years of life lost, 2012 to 2019. BMC public health. 2019;19(1):1523.
2. Mobaraki K, Ahmadzadeh J. Current epidemiological status of Middle East respiratory syndrome coronavirus in the world from 1.1. 2017 to 17.1. 2018: a cross-sectional study. BMC infectious diseases. 2019;19(1):351.
3. Mobaraki K, Salamatbakhsh M, Ahmadzadeh J. Standard Expected Years of Life Lost as a Neglected Index for Calculating the Burden of Premature Mortality due to Middle East Respiratory Syndrome. Health security. 2019;17(5):407-9.
4. Mobaraki K, Ahmadzadeh J. An update to Middle East respiratory syndrome coronavirus and risk of a pandemic in 2019. Age (year). 2019;50(8):42.1.
5. Ahmadzadeh J, Mobaraki K. Epidemiological status of the Middle East respiratory syndrome coronavirus in 2019: an update from January 1 to march 31, 2019. International journal of general medicine. 2019;12:305.
6. Ahmadzadeh J, Mobaraki K, Mousavi SJ, Aghazadeh-Attari J, Mirza-Aghazadeh-Attari M, Mohebbi I. The risk factors associated with MERS-CoV patient fatality: A global survey. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease. 2019:114876.
7. Salamatbakhsh M, Mobaraki K, Ahmadzadeh J. Syndromic Surveillance System for MERS-CoV as New Early Warning and Identification Approach. Risk Management and Healthcare Policy. 2020;13:93-5.
8. Mobaraki K, Ahmadzadeh J. A bird’s-eye view to the monthly pattern of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) in the world, 2012 until 2016. Glob J Rare Dis. 2019;4(1):007-8.

 

نظر دادن