یکشنبه, 03 آذر 1398 ساعت 08:34

ضرورت مقابله با ترویج نگاه تجاری به خدمات بهداشتی و درمانی

کتاب راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی، با حضور رئیس و برخی از اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کارگاه هم اندیشی افزایش فعالیت‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی با محوریت کتاب «راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف‌پزشکی و وابسته‌ سازمان نظام‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران» با رویکرد پیشگیری و کاهش تخلفات جامعه پزشکی، با حضور مصطفی معین رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی، محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی و جمعی از اساتید و مدیران حوزه‌های مختلف گروه‌پزشکی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان این کارگاه هم اندیشی، مواردی به عنوان پیشنهاد و راهکار ارائه گردید.

- طرح پیشینه فعالیت‌های اخلاق‌پزشکی در سازمان نظام‌پزشکی و علل تدوین کتاب «راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف‌ پزشکی و وابسته‌ سازمان نظام‌پزشکی» به عنوان متمم ماده ۶ آیین‌نامه‌ انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف‌پزشکی و وابسته و ضرورت تشکیل کمیسیون‌های کارشناسی اخلاق‌پزشکی بر اساس مفاد تصریح شده در این راهنما.

- ضرورت افزایش فعالیت‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی با محوریت کتاب راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف‌پزشکی و وابسته‌ سازمان نظام‌پزشکی با رویکرد پیشگیری و کاهش تخلفات جامعه پزشکی

- ضرورت تسریع در تشکیل و فعالیت کمیسیون‌های اخلاق‌پزشکی در سازمان‌های نظام‌پزشکی مراکز استان‌ها

- تاکید بر اهمیت نقش کارشناسی کمیسیون‌های اخلاق‌پزشکی نظام‌پزشکی مراکز استان‌ها به عنوان بازوی کارشناسی حوزه انتظامی سازمان در پرونده‌ها و شکایات حاوی موضوعات اخلاقی در پزشکی

- درخواست مشارکت فعال اساتید و ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص اجرایی و عملیاتی شدن هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر کتاب «راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف‌پزشکی و وابسته‌ سازمان نظام‌پزشکی»

- بحث پیرامون رویکردهای اخلاقی و ترویجی مواد ۱۴۰گانه کتاب «راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف‌پزشکی و وابسته‌ سازمان نظام‌پزشکی» و توجه همزمان به مسایل حقوقی و فقهی در تدوین مواد آن.

- اهمیت ارتقاء استانداردهای رفتار حرفه‌ای و بازنگری آنها با محوریت کتاب راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف‌پزشکی و وابسته‌ سازمان نظام‌پزشکی

- ایجاد ارتباط راهنمای اخلاق حرفه‌ای با ماده ۶ آیین‌نامه‌ انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف‌پزشکی و وابسته با هدف تقویت ضمانت اجرایی موارد اخلاق در پزشکی پس از تبیین و ارائه آموزش‌های لازم در مورد مفاد کتاب راهنما به جامعه‌پزشکی.

- طرح پیشنهاداتی در خصوص ترکیب کمیسیون کارشناسی اخلاق‌پزشکی استان‌ها.

- اهمیت افزایش آگاهی و اطلاعات پزشکان در خصوص مباحث اخلاقی، قانونی و حقوقی.

- لزوم بررسی محورهای صلاحیت حرفه‌ای حرفه‌مندان پزشکی بر اساس "کتاب راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف‌پزشکی و وابسته‌ سازمان نظام‌پزشکی

- اهمیت اخلاق‌مداری در رویکردهای سازمان نظام‌پزشکی و دفاع سازمان از کیان اخلاق مداران جامعه پزشکی از طریق مقابله با ترویج رویکرد تجاری به مقوله خدمات بهداشتی و درمانی از جانب سیاست‌گزاران حوزه سلامت در وزارت بهداشت، و نیز شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی و سایر مرتبطین با جامعه پزشکی.

/مهر

نظر دادن