دوشنبه, 15 مهر 1398 ساعت 02:03

تبعات جبران ناپذیر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی خارج از چارچوب تخصصی

 مشارکت نهادهای مردم نهاد و مراکز همکار در زمینه سلامت، بستری را برای ارتقا سلامت جامعه فراهم کرده است. به طور مثال همزمان با هفته ملی سلامت، روزهای جهانی مرتبط با بهداشت و... نهادهای مختلف در کنار مراکز بهداشتی و درمانی در ارائه خدمات سلامت مشارکت میکنند.

متاسفانه یکی از مسائل جاری ارائه خدمات سلامت که چند سالی است رسم شده است، برای تهیه گزارش این نهادها، برخی افراد که هیچ تخصصی در زمینه مسائل بهداشتی درمانی ندارند، با پوشیدن یک کاور یا روپوش، اقدام به اندازه گیری فشار خون، تست قند خون و... میکنند.


بعد از رخداد لردگان، حساسیت مردم نسبت به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بیشتر می شود و اگر فضای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از چارچوب تخصصی خود خارج شود، تبعات جبران ناپذیری برای سلامت خواهد داشت.

بنظر می رسد وزارت بهداشت بایستی هرچه سریعتر در طی آیین نامه ای، ارائه هرگونه خدمات غربالگری همچون تست دیابت، انواع غربالگری های سلامت، و... را محدود به نیروهای تخصصی بهداشتی و درمانی کند و نگذارد از این به بعد هرکس با پوشیدن یک روپوش یا کاور بدون داشتن مدرک تخصصی بهداشتی و درمانی مرتبط به ارائه خدمات در هیچ دستگاهی بپردازد.


آنچه در لردگان گذشت نشان داد، نه تنها بهداشت بلکه جزئی ترین خدماتش از جمله بیماریابی، غربالگری و ... یک اقدام کاملا تخصصی است و ارائه آن جز کادر تخصصی مرتبط بهداشت و درمان نباید توسط کسی انجام شود.

ازسویی دیگر دامن زدن مدیریت سلامت برای حذف جایگاه تخصصی مبارزه با بیماریها یک خطر جدی دیگری را برای سیستم شبکه ایجاد می کند.

صاحب نظران بهداشت کشور معتقدند، ادغام دو واحد بهداشت خانواده و واحد مبارزه با بیماری ها در سطوح اولیه ارائه خدمت و ایجاد یک رسته شغلی به نام مراقب سلامت، جدیت در امر مبارزه با بیماری ها و خدمات سلامت خانواده را تضعیف میکند.

دکتر نمکی با وجود تجربیات بسیاری در حوزه بهداشت، در جهت برگرداندن رسالت تخصصی این دو بخش و تفکیک آن، امتحان بزرگی را در پیش دارد که امیدواریم این اتفاق را اجرایی کنند.

سلامت نیوز-احمد مهری:کارشناس ارشد سلامت

 

نظر دادن