شنبه, 08 ارديبهشت 1397 ساعت 09:17

ثبات مديريت يا ثبات مدير

هر وقت صحبت از اداره مديريتى يك مجموعه ، طبق اصول آداب و موازين خاصى باشد ؛ لزوماً بايد از معايب و مزاياى ثبات حرف زد.

ثبات مديريت دو شق متضاد دارد ؛ همانطور كه اين رويه ، باعث خط مشى توسعه پايدار و بلند مدت مي شود.

از سوى ديگر پويايى و نوآورى را هم تهديد مي كند. يعنى گاهى ما از ثبات در خط مشى مديريت به بنگاه هاى زيرساختى ديربازده مي رسيم، از طرفى اگر سيستم ادارى دچار بوروكرات هاى منحرف يا بى انعطاف بشود ، اميد نجات با تغيير نابود مي شود.

بدترين اتفاق در دنياى بوروكراسى مديريتى ، سياست زدگى ست كه امروز ، ايران شديداً به آن دچار شده است. اختلاط افراطى سياست در مديريت ادارى كشور منجر به بى ثباتى ، هم در خط مشى ، هم در نفس مديران عامل شده است.

مشكلى كه جديداً به هر دوى اين مفاسد ، اضافه شده ، عدم ثبات فكرى و انسجام مديران ماست.

متاسفانه امروز يك بيمارى در سطوح مديريتى ما بروز كرده است كه من نام اين پديده را "عدم ثبات نفس" مديران مي گذارم.

مصداق اين فقدان ثبات نفس را در بخشنامه روى بخشنامه و قانون پشت قانون و شيوه نامه روى شيوه نامه و طرح پشت طرح بدانيد.

اين روزها عجيب نيست كه بخشنامه اى صادر مي شود و هنوز در كارتابل اتوماسيون فرودست قرار نگرفته ، اصلاحيه و لغو مي خورد و معلوم نيست ، حكم مير نوروزى ، تا چند فروردين معتبر است.

اينكه هيچ وعده خوبان وفا نمي شود ؛ يعنى تا نامه اى رسمى منتشر مي شود ، همه منتظر تكذيب ، اصلاح يا لغو آن هستند و اينطور سوت سوتك زدن ، تكليف نميك ند كه سر آخر مرغ مقدم است يا تخم مرغ.

من فكر ميكنم ما از مرحله فقدان ثبات در انتصاب فرد مدير عامل كه مفسده ناپايدار دهه ٦٠ بود ، به فقدان ثبات نفس مديران در دهه ٩٠ پريده ايم و اين نسنجيده و مزمزه نكرده ، حكم صادر كردن هاى يك شبه و آنى كه عمر اعتبارش به ابر بهار مي ماند ؛ بيشتر ناشى از تعدد مراكز مستقل تصميم گيرى و رسيدن از نظم فدرال به تجزيه جزيره اى تصميم سازى ست.

امروز علاوه بر ثبات خط مشى پويا اما داراى اسكلت مفهومى مشخص ، ما از فقر ثبات نفس و شخصيت مديران كه يكى از علل بروز آن انتصاب مديران تربيت نشده است ، رنج مى بريم . مديرانى كه در بدو امر وزن كشى مناسب نشده اند تا بر حسب چگالىِ داشته ها ، مصدر چيزى بشوند.

ايران من تشنه مديران با ثباتى ست كه با پويايى و به روز بودن ، انعطاف لازم شنوا را داشته باشند ، اما خط مشى مشخص و مقدسى را هميشه هدف گيرى كنند.

دكتر سهيل طالبى حسينى
جراح و متخصص ارتوپدى

نظر دادن