چهارشنبه, 22 شهریور 1396 ساعت 21:11

نظام بهداشت و درمان اتریش در یک نگاه

Zarghamiجدول اطلاعات و شاخص های مربوط به کشور اتریش
ضرغام حیدری گوجانی:  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


ردیف
شاخص اطلاعات مربوطه
1 خصوصیات جمعیتی (دین، وسعت، درصد رشد جمعیت، تقسیمات کشوری، آب و هوا و ..) 5/8 میلیون نفرجمعیت، درصد رشد جمعیت 36/0، مساحت حدود 83857کیلومتر مربع ، دارای 9 ایالت، پایتخت آن وین و پرجمعیت ترین شهر آن نیز می باشد دارای تنوع آب و هوایی بسیار زیاد است، زبان اصلی آلمانی(98%) دین اصلی مسیحت کاتولیک(75%) (5% مسلمان) (5%پروتستان) و بقیه سایر مذاهب میباشد، از نظر سیاسی یک جمهوری فدرال می باشد  که  صدر اعظم و رئیس جمهور توسط مردم انتخاب می شود.اقتصاد اتریش برپایه عدم دخالت دولت در امور اقتصادی است . گردشگری بین المللی مهمترین بخش اقتصاد ملی اتریش است
2 هزینه سلامت از GDP %7.1
3 امید به زندگی   82/11 سال
4 تعداد پزشک به ازای 1000 نفر جمعیت آمار دقیقی یافت نشد ولی بنظر می رسد بیش از 3 در هزار باشد.
5 تعداد تخت بیمارستان بازای هزار نفر 7.71 و رتبه نهم دنیا
6 پوشش وضعیت بیمه %99 بیمه سلامت دولتی و 1% بیمه خصوصی
7 نوع نظام بیمه و سازمان های بیمه ای بیمه دولتی وخصوصی( مکمل )
8 نظام و مدل نظام سلامت جاری در کشور مدل بیسمارک
9 منابع تامین مالی نظام سلامت کمکهای تامین اجتماعی و بخش کمتری از منابع خصوصی (هزینه نسخه، فرانشیز بیمه، کمک هزینه روزانه، بستری، توانبخشی، دارو و...)
10 سهم بخش دولتی از هزینه سلامت حدود 70%
11 سهم بخش خصوصی از هزینه سلامت حدود 30%
12 مکانیسم سیاست گذاری (وزارت بهداشت ، مجلس و ...) دولت فدرال به عنوان قانون گذار و در صورت لزوم حمایت کننده
13 سطوح ارائه خدمات سه سطح شامل(سطح یک پزشک خانواده، سطح دو پزشک متخصص، سطح سه بیمارستان می باشد.) بیمه شدگان می توانند براساس محل زندگی خود در حوزه خدمات رسانی یک پزشک قرار گیرند و پس از گذشت یک بازه ی زمانی حدود یک ماه پزشک خود را تغییر دهند. و در مرحله دوم در صورت صعب العلاج بودن بیماری به پزشک متخصص و نهایت بیمارستان ارجاع داده شوند(حدود 28% خدمات در بیمارستان ارائه می شود.)
14 نظام ارجاع نظام ارجاع و پزشک خانواده بصورت فعال در حال اجرا می باشد.
15 متولی نظام سلامت وزارت بهداشت
16 سهم پرداخت از جیب توسط مردم 18.5 درصد
17 نحوه پوشش سلامت  
18 انواع مؤسسات ارائه خدمات وزارت بهداشت، دانشگاه ها، بیمارستانهای دولتی و خصوصی ، پزشکان و دندانپزشکان
19 روش پرداخت به پزشکان روش DRG  و حقوق
20 روش پرداخت به بیمارستان ها بودجه ، اعتبارات دولتی و DRG  
21 نقاط قوت
 • پرداخت از جیب مردم پایین است
 • 99% جمعیت کشور تحت پوشش بیمه هستند
 • پوشش بیمه ای کلیه خدمات پزشکی و پیرا پزشکی از جمله معاینات سرپائی،خدمات دندانپزشکی، خدمات بستری، دارو، ارتوز و پروتوز، روانپزشکی و خدمات توانبخشی
 • استفاده از خدمات رایگان پزشکی در دوران بارداری و زایمان نیز عیناً تابع مقررات خدمات درمانی است.
 • وجود بیمه های تکمیلی جهت پرداخت غرامت از دستمزد در ایام بارداری و بیماری
 • وجود بیمه های از کار افتادگی، باز نشستگی و بازماندگان
 • مقام اول در سطح بین المللی در زمینه  سلامتی ودانش پزشکی
 • تاثیر تکنولوژی پزشکی و آزمایشگاهی اتریش در بسیاری از کشورهای دنیا
 • اتریش از جمله کشورهای پیشرو در اجرای پرونده الکترونیک در دنیاست.
22 نقاط ضعف
 • هزینه اضافی ناشی از اقامت در بخش های تخصصی ویژه بیمارستانهای غیر انتفاعی
 • صف های انتظار طولانی برای دسترسی به خدمات تخصصی رایگان
 • بالا رفتن تقاضای القایی
 • پایین آمدن کیفیت خدمات به علت  مراجعه بیش از حد بیماران به پزشک بدلیل رایگان بودن خدمات

نظر دادن