نظامهای بهداشتی درمانی درجهان

جمهوری فدراتیو آلمان یکی از کشورهای اروپای غربی است که از سال ۱۹۸۹، پس از فروپاشی دیوار برلین، در تلاش است با توسعه روزافزون، گذشته‌ها را جبران کند. یکی از…
جدول اطلاعات و شاخص های مربوط به کشور اتریش ضرغام حیدری گوجانی:  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ردیف شاخص اطلاعات مربوطه 1 خصوصیات جمعیتی (دین، وسعت، درصد رشد…
جدول اطلاعات و شاخص های مربوط به نظام بهداشت و درمان کشور فرانسه  تهیه کننده: شیدا سجادی  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات و بهداشتی 2 خصوصیات جمعیتی (دین، وسعت،درصد رشد…
 نتایج پژوهشی که بر روی کیفیت نظام بهداشت و درمان عمومی Health Care در 35 کشور اروپایی در سال 2013 میلادی صورت گرفته است،کشورهای "هلند،سوئیس،ایسلند،دانمارک و نروژ" را در صدر…